Smart City Expo World Congress poskytuje jedinečné prostředí pro sdílení myšlenek chytrých měst a vytváří inovativní platformu pro zástupce měst, neziskového sektoru, businessu a akademické sféry z celého světa. Veletrh si zakládá na zvýšení povědomí, porozumění problematiky a kritické reflexi obyvatel různých měst na celém světě týkající se inteligentních a inovativních řeší právě v městském prostředí.

Akce se zúčastnil i nový pražský primátor Zdeněk Hřib, který stánek Smart Prague navštívil. „Jednou z největších výzev, které dnes řeší všechny světové metropole, je právě otázka takzvaného chytrého města, a tedy využití inovativních a inteligentních technologií pro zlepšení každodenního života obyvatel a efektivnější správu města. Zcela zásadní pro koncept Smart City je to, že město data, která vznikají během jeho provozu, vlastní a poskytuje je volně k využití a tím zvyšuje jejich potenciál pro město a jeho obyvatele,“ dodal primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Právě datová platforma Golemio, která je nástrojem pro sběr, uchování a následnou analýzu městských dat byla na stánku Smart Prague představena a setkala se s velikým zájmem z řad návštěvníků pražského stánku. Tým datových analytiků návštěvníkům barcelonského kongresu přiblížil a ukázal datové sady, které jsou do datové platformy začleněny. V současné době datová platforma obsahuje téměř třicítku otevřených datových sad, a to z oblastí týkajících se například dopravy, sdílení kol, znečištění ovzduší, potenciálu zelených střech v Praze nebo parkování.

Hlavní město se v Barceloně prezentovalo také dvěma modely virtualizace Prahy, kde je prostřednictvím rozšířené reality možné sledovat městské jevy a pomocí dat obsažených v modelu virtualizce vytvářet predikce pro chod města a poskytovat ucelené informace pro efektivní rozhodnutí týkající se řízení města. V současné době je možné prostřednictvím 3D brýlí pozorovat data týkající se znečištění ovzduší a další environmentální data z oblasti Vítězného náměstí v pražských Dejvicích, či sledovat ucelená real-time či historická data týkající se celého města, a to především polohy příměstských autobusů, polutantů ovzduší, poloh letadel nad městem, či intenzity automobilové dopravy.

„Model virtualizace Prahy jsme vytvořili za účelem testování jakéhosi „virtuálního dvojčete Prahy“ tak, abychom prostřednictvím real-time a historických dat mohli městu poskytovat ucelené informace pro řízení města. Návštěvníci našeho stánku se velice zajímali o praktické využití rozšířené reality pro chod města,“ představil modely virtualizace Prahy Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která má na starosti testování a implementaci inovativních v hlavním městě.

„Účast na tomto veletrhu není jen příležitostí k propagaci Prahy a představení našich projektů. Je pro nás také obrovskou výzvou a možností naučit se od ostatních, co vše bychom pro Prahu a její obyvatele mohli dělat dále. Jen díky dialogu s ostatními moderními městy a inovátory máme možnost poznat technologické novinky pro města, ale i se poučit o praktických překážkách a problémech, s nimiž se při implementaci setkali a jichž se takto můžeme vyvarovat,“ doplnil k programu Smart City Expo World Congres primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Pro návštěvníky pražského stánku, který představoval koncepci Smart Prague, jež do roku 2030 definuje šest strategických oblastí, které napomohou učinit z Prahy chytré a inovativní město, byla připravena i virtuální projížďka pražskou tramvají č. 23. Pomocí 3D brýlí měli jedinečnou možnost zažít Prahu „na vlastní kůži“ a dozvědět se zajímavé informace o historických místech, jimiž trasa tramvajové linky vede. Virtuální projížďka Prahou bude součástí mobilní aplikace Prague Visitor Guide, kterou město bude spouštět. Součástí expozice byla rovněž i hra v rozšířené realitě, která návštěvníkům stánku představila nejvýznamnější pražské památky, které prostřednictvím mobilních telefonů mohli „zblízka“ objevovat.