„Vodní doprava v současné době neposkytuje městu to, co by díky svému potenciálu mohla. Vyžaduje proto komplexní přístup. Jedná se nejen o samotnou vodní plochu, ale i o využití přilehlého území a návaznost na další typy dopravy. Prostor řeky by se měl stát celoměstsky významným veřejným prostorem, tak jak je to v mnoha jiných evropských i světových metropolích,“popisuje záměr Petr Dolínek, náměstek primátorky hlavního města zodpovědný za oblast dopravy. Úkol představit konkrétní návrhy, jak využít plný potenciál vysoce ekologické vodní dopravy a zároveň sladit činnosti i zájmy jednotlivých zainteresovaných subjektů, bude svěřen nově zřízené Komisi Rady hl. m. Prahy pro vodní dopravu.

Komise se bude zabývat nejen samotným rozvojem vodní dopravy, ale za úkol bude mít do svých plánů zahrnout také již zpracovanou koncepci pražských břehů, neboli rozvoje náplavek, které se čím dál tím častěji stávají oblíbeným místem setkání a získávají tak na společensko-kulturním významu.

„Již jsme dostali nabídku od Povodí Vltavy na zřízení nového přístaviště v centru města, konkrétně v oblasti Na Františku. To by jednoznačně zlepšilo obslužnost centra lodní dopravou. Prioritní bude, aby při budování i následné správě přístaviště byly brány v potaz zájmy a potřeby samotného hlavního města,“ dodává Petr Dolínek. Další významnou část náplně činnosti komise bude tvořit snaha o minimalizaci záplav. To se týká především oblasti Troje, která je záplavami v současné době nejvíce ohrožena.