„Je to důležité rozhodnutí, protože Nejvyšší správní soud vyhověl naší kasační stížnosti a vrátil celou věc k novému projednání. My stále trváme na tom, že Uber je taxislužba a musí se proto řídit platnou legislativou. O tom, že je třeba zákony upravit, snad nikdo nepochybuje, ale to neznamená, že ty stávající je možné ignorovat,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Městský soud ve svém původním verdiktu uvedl, že řidič nemohl být pokutován, neboť jeho činnost spadá do sdílené ekonomiky, kterou zákony České republiky neznají. Nejvyšší správní soud takové odůvodnění ale odmítl a vrátil případ k novému projednání. Potvrzuje se tak, že Praha při kontrolách taxi a alternativních taxislužeb postupuje podle zákona. Praha doposud vycházela z informace ministerstva dopravy, které již v září 2014 uvedlo, že řidiči využívající aplikaci UBER musí provádět přepravu v souladu se zákonem o silniční dopravě.

„Přeprava osob uskutečněná řidiči, kteří používají aplikaci UberPOP, se neodehrává v právním vakuu. Jakkoliv využívají moderní technologická řešení a alternativní ekonomické formy, neznamená to automaticky, že jejich činnost nepodléhá žádným pravidlům. Při aplikaci práva je třeba vycházet z aktuálního právního rámce a konkrétní situaci hodnotit jeho optikou, nikoli naopak,“napsal v rozsudku předseda senátu Radan Malík a dále uvedl: „Městský soud tedy neměl ustrnout na konstatování, že žalobce uskutečnil přepravu způsobem, který doposud není regulovaný. Měl posoudit, jestli faktická povaha této přepravy naplňuje či nenaplňuje činnost, kterou současná právní úprava zná, resp. reguluje.“

„To rozhodnutí je důležité nejen z pohledu potvrzení pozice hlavního města Prahy ve vztahu ke kontrolám všech poskytovatelů taxislužby bez ohledu na způsob objednání, ale také z hlediska zásadní informace pro současné i potenciální budoucí řidiče, kteří používají aplikaci Uber. Těm říká, že nemůže platit teze, že řidič neví, že svým jednáním může porušovat zákon. Rozhodnutí a zejména pak odůvodnění nejvyššího správního soudu, tedy vnímám také jako efektivní prevenci,“ řekl Patrik Nacher, pražský zastupitel a předseda výboru pro výchovu a vzdělávání, který se problematikou taxislužby dlouhodobě zajímá.

Magistrát nyní intenzivně využívá novely zákona o silniční dopravě, která vstoupila v platnost na začátku října. Hlavnímu městu Praze se do ní podařilo prosadit několik podstatných bodů, které pomáhají v boji proti nepoctivým taxikářům. Město proto zvýšilo počet kontrol a do dnešního dne provedlo celkem 187 kontrol taxislužeb a řidičů využívajících aplikaci UBER. Městští strážníci pak od 1. října do 26. října uskutečnili celkem 1 174 kontrol řidičů taxi.

„Už měsíc provádíme intenzivnější kontroly a měříme všem stejným metrem. Kontrolujeme jak běžné taxikáře, tak řidiče využívající aplikaci Uber a rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ukazuje, že postupujeme správně,“ uzavřela primátorka.