Zpráva shrnuje výsledky diagnostiky, statických analýz a stanovení zatížitelnosti konstrukcí mostu s ohledem na jejich aktuální stav a z toho vyplývající nezbytná opatření, možnosti rekonstrukce, oprav a sanačních zásahů pro zajištění zatížitelnosti a životnosti konstrukcí mostu dle současných standardů.

Jedná se o velmi obsáhlý materiál, se kterým se musíme všichni podrobně seznámit. Asi nejdůležitější informací je, že požadovanou zatížitelnost mostu lze zajistit dvěma způsoby, buď komplexní rekonstrukcí mostu, nebo stavbou zcela nového mostu bez využití spodní stavby stávajícího mostu. Odborníci zároveň zdůraznili, že požadovanou životnost a trvanlivost mostu (100 let) lze dosáhnout pouze stavbou zcela nového mostu,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Zpráva konstatuje, že stav mostu je havarijní. Nejslabší částí mostu jsou rámové konstrukce, a to na obou stranách mostu. Jako okamžité opatření je nutné provést provizorní liniové podepření poškozených trámů rámové části C na libeňském předmostí a lokální podepření smykově oslabených trámů rámové části I-VI na holešovickém předmostí.

Práce na podepření již probíhají. TSK minulý týden v pátek vybrala ze čtyř podaných nabídek společnost SMP CZ, a.s. Následně se uskutečnila detailní obhlídka místa, tak aby firma mohla neprodleně začít s přípravnými pracemi. Úkolem stavební firmy je zajistit potřebné podepření rámového mostu C na libeňské straně a dalších navržených konstrukcí na holešovické straně soumostí. Dodavatel garantuje, že opravu provede do 30 dnů. Nezávislý statik následně vyhodnotí provedené úpravy a vydá stanovisko ohledně možností obnovy provozu na mostě.

Odborníci Kloknerova ústavu dále konstatují, že trvanlivost a životnost nosných konstrukcí mostu požadovanou aktuálně platnými předpisy nelze dosáhnout žádným sanačním zásahem nebo opravou. Existují dvě cesty, jak zajistit potřebnou zatížitelnost mostu. Jedná se o komplexní rekonstrukci či stavbu zcela nového mostu. Pořizovací náklady na stavbu zcela nového mostu a na komplexní rekonstrukci jsou dle jejich rozborů obdobné a jsou na úrovni cca 550 - 600 mil. Kč bez DPH. Tato částka se však týká pouze rekonstrukce či výstavby samostatného mostu, neobsahuje další nutné investice např. protipovodňová opatření, řešení návaznosti komunikací atd. Celková investice do Libeňského mostu tak bude výrazně vyšší. Přesnější odhady celkové částky ale bude možné vyčíslit až poté, co bude k dispozici finální projekt rekonstrukce či výstavby.

Rozdílné náklady naopak zpráva Kloknerova ústavu předpokládá při následné údržbě mostu. Rekonstruovaný most by totiž bylo nezbytné podrobněji sledovat a monitorovat. Lze předpokládat, že náklady na údržbu a provoz rekonstruovaného mostu budou od zprovoznění vyšší ve srovnání s novostavbou.

 

Expertní zpráva a další dokumenty jsou k dispozici zde.