/zpráva ze 43. jednání Rady hl. m. Prahy 8. prosince 2015/

Náměstkyně primátorky hlavního města Prahy Eva Kislingerová na dnešním jednání městské rady předložila zprávu o plnění rozpočtu Hlavního města Prahy za 1. až 3. čtvrtletí 2015. Z tohoto materiálu vyplývá, že hospodaření hlavního města Prahy k 30. 9. 2015 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 11,2 mld. Kč.

„Příjemně nás překvapil zejména lepší výběr daní, především pak u daně z přidané hodnoty a u daně z příjmu právnických osob. Celkově se podařilo vybrat o 5,26 % více oproti původnímu předpokladu, což je 2,5 miliardy korun,” uvedla Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy zodpovědná za správu rozpočtu města.

Hlavnímu městu se také dařilo šetřit na běžných výdajích, kdy se podařilo uspořit téměř 4,5 mld. Kč. Z kapitálových výdajů bylo k 30. 9. 2015 vyčerpáno 5,8 mld. Kč.