„Od 1. ledna 2020 bude nemocnici provozovat hlavní město. V zájmu Pražanů a co nejrychlejší stabilizace nemocnice jsme se s městskou částí domluvili na nejkratší variantě převodu. Připravili jsme přejmenování nemocnice na Metropolitní nemocnici Na Františku a počítáme s ní jako se stavebním kamenem vznikajícího metropolitního sdružení zdravotních služeb,“ řekla radní pro zdravotnictví Milena Johnová.

Radní s týmem právníků, ekonomů z příslušných odborů magistrátu a radnice Prahy 1 a zástupců Nemocnice Na Františku připravuje založení nové příspěvkové organizace hlavního města, která bude provoz zajišťovat a vznikne letos v červnu. O celkovém majetkovém uspořádání a s tím souvisejícími náklady na údržbu, opravy či investice, se nyní povedou jednání. Diskutovány budou různé varianty rozdělení odpovědností a majetku. Na převodu vybavení, zdravotnického zařízení a dalšího movitého majetku se chce hlavní město s městskou částí dohodnout do konce letošního října. Příspěvková organizace také zaštítí vyjednávání smluv se zdravotními pojišťovnami, převod pracovně-právních vztahů a dodavatelských smluv.

Nemocnici využívají pacienti všech městských částí a také turisté, kteří do centra Prahy míří. „Nemocnice má celopražský význam, v některých oblastech, například v léčbě rakoviny prsu, má dokonce celostátní význam. Není proto logické, aby ji provozovala městská část, která nemůže koordinovat spolupráci nemocnice s komunálními poliklinikami a dalšími zdravotnickými zařízeními po celé Praze. Je třeba, aby nemocnici převzalo hlavní město Praha a aby ji začlenilo do svého celopražského sdružení zdravotnických zařízení. Tím se ušetří mnohé náklady a vyjednají lepší podmínky u zdravotních pojišťoven a u dodavatelů,“ uvedl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský, který současně v lednu 2018 stál za iniciativou proti privatizaci nemocnice plánované předchozí koalicí Prahy 1.

Dohoda navazuje na rozhodnutí pražských zastupitelů z ledna 2018. Postup převodu a časový harmonogram dnes odsouhlasila Rada hl. m. Prahy. Po projednání ve Výboru pro zdravotnictví a sport bude materiál předložen Zastupitelstvu hl. m. Prahy a také Zastupitelstvu MČ Praha 1.

Kromě běžného spektra úkonů poskytuje Nemocnice Na Františku například výbornou ortopedickou péči, ve které má jednu z nejkratších čekacích lhůt v Praze na operace kyčelních a kolenních kloubů. Vyniká také v tzv. jednodenní péči při operacích, po nichž pacient může jít ještě stejný den domů, například v léčbě známého „počítačového onemocnění“, tzv. karpálního tunelu. Nemocnice disponuje kvalitní plasticko-estetickou chirurgií a léčbou rakoviny prsu. Aktuální rozsah péče bereme jako základ pro další rozvoj nemocnice. Rádi bychom zejména vyšli vstříc Zdravotnické záchranné službě, která má nyní problémy s umístěním pacientů tím, že rozšíříme počet lůžek ARO a navazující rehabilitace,“ doplnila Milena Johnová. V plánu je i zřízení lůžkové rehabilitace pro pacienty po ortopedických operacích. O dalším rozvoji služeb nyní povede Praha koncepční jednání. V rámci budoucího rozvoje nemocnice se počítá také s úpravou pracovních podmínek pro zaměstnance.