/zpráva z 31. jednání Rady hl. m. Prahy 11. září 2018/

Cílem je zlepšení protipovodňové ochrany zoologické zahrady a její citlivé začlenění do nivní krajiny Trojské kotliny, přírodě blízká revitalizace řeky a řešení nových propojení, dostupnosti, prostupnosti a kvality veřejných prostranství.

„Je důležité pojmout protipovodňovou ochranu komplexně jako jeden celek,“ sdělila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.