„Nejsem příznivcem bezbřehého omezování dopravy, které by mělo vliv i na zásobování v hlavním městě, i proto jsem rád, že se nám tento pilotní projekt podařilo úspěšně odstartovat. Pro Prahu se jedná o první obdobný projekt," řekl náměstek Petr Dolínek a dodává: „Velmi si vážíme společností, kterým není lhostejné životní prostředí a i bez státních pobídek se snaží chovat ekologicky
a ohleduplně. Věřím, že právě připomínky z řad společností a organizací, které se v městském provozu pohybují prakticky bez ustání, nám pomohou při budování celkové koncepce citylogistiky na území hlavního města."

Stejnou spokojenost nad prvním setkáním vyjádřil i ředitel Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP Tomáš Kaas: „Velmi mne těší, že jsme se se zástupci společností mohli setkat osobě a věřím, že naše dlouhodobá spolupráce vyústí nejen v postupné zlepšování ovzduší, ale také Prahu přiblíží ostatním moderním metropolím, ve kterých s podobnými projekty v oblasti ekologické mobility již mají zkušenosti."

Po úvodním setkání partnerů projektu, které se uskutečnilo v rámci Evropského týdne mobility, budou realizovány workshopy, které se zaměří na konkrétní témata v oblasti udržitelné mobility. Workshopů se také zúčastní přední odborníci v oblasti alternativní přepravy ekologické a ohleduplné mobility.

Projekt EkoLogis – Jezdím čistě navazuje na informační kampaň Čistou stopou, kterou hlavní město spustilo minulý rok. Kampaň Čistou stopu Prahou si dala za cíl podpořit a zviditelnit jiné, alternativní způsoby pohybu po pražských ulicích a motivovat obyvatele, aby se sami zajímali o stav prostředí, ve kterém žijí.