„Jde o významný úspěch metropole na poli mezinárodní spolupráce. Díky našemu Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR a aktivitě při jeho realizaci jsme mohli navázat spolupráci s polským operačním programem a vzájemně si poskytnout důležité zkušenosti z dobré praxe při implementaci takzvaných politik v oblasti podnikání, zaměstnanosti a vzdělávání,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Hlavní město Praha se do projektu MOBILE IN EUROPE zapojí v roli přidruženého partnera, to znamená bez nutného finančního vstupu. V této roli však získá velmi zásadní data pro další inovace a vylepšení implementace politik v klíčových tématech projektu, tedy podnikání, zaměstnanost a vzdělávání. Polský partner velmi ocenil zkušenosti a dobrou praxi v Praze. Proto se zástupci Varšavy rozhodli také pro další formu spolupráce založené na pravidelných návštěvách naší metropole, odkud chtějí kvalitní zkušenosti přenést do polského prostředí.

„Není zcela běžné, že se v České republice podaří navázat takto zajímavou a významnou spolupráci se zahraničním partnerem. Proto vstup do projektu, který nám může poskytnout zásadní a důležité příklady dobré praxe, jež pak v rámci našeho operačního programu budeme dále využívat, považuji za velký úspěch našeho odboru,“ doplnil Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.