Pražané budou moci do kompostárny přivézt až 250 kilogramů bioodpadu měsíčně zdarma. V kompostárně se tak mohou jednoduše zbavit například suchého listí a rostlin, posekané trávy, pilin a odřezků nebo zbytků, které v kuchyni zůstaly po zpracování ovoce a zeleniny. Každý, kdo v kompostárně odevzdá biologicky rozložitelný odpad, bude mít možnost bezplatně si zde odebrat hotový kompost jako přírodní hnojivo na vlastní zahradu nebo pole. Kompost ze slivenecké kompostárny bude kromě soukromých zahrad v budoucnu hnojit i půdu městské zeleně a parků.

Nová kompostárna plně zapadá do našeho plánu odpadového hospodářství. Rostlinný odpad je cennou surovinou, která může sloužit k zúrodňování půdy. Je škoda ho pálit ve spalovně,“ říká radní pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Kompostárnu tvoří zpevněná plocha s odvodněním, na které se bude přijímat materiál ke kompostování a kde bude probíhat samotný proces kompostování a dále objekt obsluhy s provozními buňkami. Na strojní vybavení nezbytné pro její řádný provoz Lesy hl. m. Prahy získaly od hlavního města dotaci ve výši 20,6 milionu Kč. Z těchto prostředků nakoupí potřebnou techniku – drtič pro přípravu materiálu ke kompostování, třídič, překopávač kompostu, který zajistí správné zpracování hmoty kompostu a dodržení technologických postupů, traktor, nakladač s výsuvným ramenem pro manipulaci s materiálem a další vybavení. V současné době probíhá výběrové řízení na nákup strojů, proto kompostárna začíná fungovat ve zkušebním provozu s provizorním vybavením, zatím pouze pro občany. Do konce letošního roku by již kompostárna měla být kompletně vybavena a připravena na stoprocentní zatížení. K dispozici pak bude také pro firmy a další subjekty, které zajišťují údržbu parků a zeleně a potřebují zpracovávat rostlinný odpad.    

Umístění kompostárny: K Austisu, 150 00 Praha 5, 50.0198786N, 14.3317914E

Provozní doba: ve vegetační sezoně pondělí – pátek 7.00 – 18.00 hodin, sobota 7.00 – 15.00 hodin; mimo vegetační sezonu pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hodin, sobota 7.00 – 15.00 hodin