Jedná se o výkup celkem 98 767 kusů akcií v hodnotě 2 928 Kč (akcie v nominální hodnotě 1 000 Kč) a čtyř kusů akcií za 1 172 Kč (nominální hodnoty 400 Kč). Celkově jde o 98 771 akcií za cenu 289 194 464 Kč.  Touto transakcí město získá akcie od Pražských služeb, a.s., za cenu 129 828 108 Kč, od drobných akcionářů za cenu 159 366 356 Kč.

Pro Prahu byl odkup akcií velice důležitý. „Do jednoho měsíce po vložení do obchodního rejstříku bude hlavní město Praha stoprocentním vlastníkem Pražských služeb, a.s., a bude tak mít plnou kontrolu nad společností, která provozuje spalovnu a sváží odpad na celém území hlavního města,“ upřesnila radní Jana Plamínková.

Za výslednou cenou stojí posudek od společnosti APOGEO Esteem, a.s., což je znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Na základě vyžádání České národní banky bylo společností APOGEO Esteem, a.s., vypracováno doplnění o jinou výnosovou metodu. Jednání o odkupu přitom trvala několik let.

Již v minulém volebním období učinilo vedení hlavního města několik pokusů získat ve společnosti Pražské služby, a.s., 100 % akcií. Tyto snahy však nebyly úspěšné a jednání s ostatními vlastníky akcií nebyla ukončena. V tomto volebním období byla jednání obnovena a Praha znovu získá úplný dohled nad svozem odpadu a provozem spalovny.