Při přípravě projektu aplikace Moje Praha se vycházelo zejména ze statistik užívání původní, dnes již nefungující aplikace PRAHA, a také z poznatků a připomínek občanů a jednotlivých pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy.

Jedná se tedy především o transformaci původní aplikace v moderní, uživatelsky zajímavý a přívětivý software, který bude pro uživatele daleko komfortnější než původní verze.

„Počet uživatelů staré verze aplikace byl poměrně velký a celkem si ji stáhlo přes 60 tisíc lidí. V dnešní době jsou už ale trendy a požadavky jiné, a proto jsme rozhodli, že aplikaci vytvoříme novou. Aplikace Moje Praha bude sloužit jako rychlý a efektivní zdroj informací o dění v Praze a já věřím, že dobrá čísla původní aplikace rychle překonáme,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová

Aplikace svým uživatelům nabídne nejen základní informační kanál typu „vše přehledně na jednom místě“, ale samotná platforma poskytne mnohem širší využití. Od tzv. push notifikací, upozorňujících na milé či nemilé události (např. koncerty, výstavy a další akce ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, nebo povodně, extrémní horka, úniky nebezpečných látek apod.), přes efektivní sběr dat.

Uživateli aplikace umožní jednodušší orientaci v úředním prostředí díky inteligentnímu fulltextovému vyhledávání.

Důležitým prvkem aplikace bude její provázání s ostatními již fungujícími oficiálními nástroji a aplikacemi hl. m. Prahy a taktéž s projekty, které jsou aktuálně ve vývoji nebo fázi přípravy projektového záměru. Optimálním společným prvkem všech těchto aktivit, který je plánován, je jeden společný rozcestník s odkazy na zmiňované nástroje a aplikace. K realizaci tohoto projektu dojde na podzim letošního roku.