Sněmovna živnostenskou novelu k omezení průvodců bez kvalifikace schválila po dlouhé debatě ve středu. Tyto služby by měly nově odpovídat významu kulturního dědictví České republiky a hlavního města Prahy.

V rámci projednávání sněmovny byl původní návrh hlavního města pozměněn tak, aby došlo ke kompromisu mezi několika dalšími návrhy. „Pro hlavní město je úspěch, že náš návrh, i když s některými změnami, schválila drtivá většina sněmovny,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

Velmi aktivně při projednávání novely vystupoval pražský zastupitel a poslanec Patrik Nacher, který pomohl prosadit kompromisní návrh. „Řešení průvodců-deštníkářů se podařilo schválit. Rád bych poděkoval Haně Kordové Marvanové za spolupráci. Je vidět, že může fungovat spolupráce mezi koaličním a opozičním zastupitelem,“ řekl pražský zastupitel Patrik Nacher k prosazení novely zákona.

Kontrolu průvodcovství by měly podle radní Kordové Marvanové na starosti živnostenské úřady. „Problém v hlavním městě je hlavně v nekvalifikovaném výkonu průvodcovských činností. Je důležité zvýšit kvalitu cestovního ruchu a průvodcovských služeb, což se nám tímto prosazením novely zákona částečně daří,“ dodala radní Hana Kordová Marvanová.

Mezi poslanci vyvolalo největší debatu navrhované omezení krátkodobých ubytovacích služeb prostřednictvím různých elektronických platforem. Pražský zastupitel Patrik Nacher předložil pozměňovací návrh k uzákonění pravomocí pro obce, aby mohly stanovit období, ve kterém je poskytování takových služeb zakázáno. Obce by pak mohly určovat, kolik turistů by se mohlo v bytech ubytovat za kalendářní rok.

„I když návrh na zmocnění pro obce sněmovna odmítla, je důležité, že došlo k rozsáhlé diskuzi ohledně poskytování krátkodobých ubytovacích služeb a možnosti jejich regulace. K tomuto tématu by se měla vrátit vláda a navrhnout co nejrychleji možné řešení,“ uzavřela radní Kordová Marvanová.