Obyvatelé pražských Čakovic se tak již od září příštího roku dočkají zcela nového objektu základní školy včetně tělocvičny v areálu odloučeného pracoviště školy Dr. Edvarda Beneše v Jizerské ulici. Budova pro celkem 250 žáků pomůže městské části zajistit dostatečnou kapacitu pro základní vzdělávání dětí. Na nákladech výstavby se společně podílí pražský magistrát a ministerstvo školství.

Jsem nesmírně ráda, že se nám ve spolupráci s městskou částí a ministerstvem školství podařilo odvrátit hrozbu nedostatku míst pro čakovické děti v základní škole,“ vysvětluje radní Ropková. „Čakovice se neustále rozvíjejí, s čímž je spojena i rostoucí poptávka po umístění dětí ve školkách i v základním školství. Díky výstavbě této budovy zvýšíme kapacitu základních škol v Čakovicích až na 1 320 žáků,“ dodává.

Nová budova o dvou patrech bude propojena se stávající Základní školou Dr. Edvarda Beneše. Bude v ní sedm kmenových tříd po třiceti žácích a tři učebny po patnácti žácích. Pražský magistrát navíc již v tomto roce podpořil na návrh radní Ropkové formou dotace přestavbu vedle ležícího internátu prosecké střední průmyslové školy na budovu základní školy. Tento čtvrtek budou budovu pražští zastupitelé rozhodovat o návrhu na svěření budovy internátu do správy městské části Praha – Čakovice.