Jednání se konalo za účasti primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba, na zasedání vystoupil i výkonný sekretář Rady hospodářské a sociální dohody ČR David Kadečka.

V rámci jednání účastníci identifikovali body, kterým je třeba se ve zvýšené míře věnovat. Jedním z neuralgických bodů je situace ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Nedostatek financí na platy v těchto sférách je potenciální hrozbou, která může ohrozit dostupnost těchto služeb. Zástupci všech stran se shodli na tom, že jde o klíčový problém, který musí být včas vyřešen.

Druhou z oblastí, jimž je třeba se v nejbližší době věnovat, je situace v dopravní infrastruktuře, která zásadním způsobem ovlivňuje život Pražanů i lidí, kteří do Prahy dojíždějí za zaměstnáním. Kromě dokončení pro Prahu nezbytných staveb (Pražský okruh atd.) byly jako problém pojmenovány například nedostatečné kapacity pro parkování vozidel na odstavných parkovištích v některých okrajových oblastech hlavního města. Problematiku dopravní obslužnosti plánuje Praha řešit společně se Středočeským krajem.

Výsledky jednání okomentoval primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib: „Praha je ekonomicky nejrozvinutějším regionem České republiky. I v Praze si ale uvědomujeme, že udržet sociální smír nelze bez vzájemného kontaktu a výměny stanovisek. Jsem rád, že se všichni shodujeme v tom, že setkávání pražské tripartity musí i nadále pokračovat, protože jsou jakýmsi vkladem do budoucna. I když se v budoucnosti stanoviska jednotlivých stran mohou oddálit, máme pražskou tripartitu jako platformu, kde budeme schopni nacházet kompromisní řešení v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje, na poli zaměstnanosti, veřejných služeb a podnikání a pracovně právních a sociálních podmínek zaměstnanců a obyvatel Prahy.“

Ke schůzce pražské tripartity se vyjádřili zástupci zaměstnaneckých a podnikatelských svazů Jan Wiesner a odborových svazů působící v Praze Miroslav Kvíz: „Naším společným cílem by měla být vzájemná výměna rad, informací a stanovisek k dosažení shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje v rámci území hlavního města Prahy.“