Pražské zastupitelstvo na prosincovém zasedání schválilo návrh, aby i v příštím roce směřovalo na podporu Lékařské pohotovostní služby 22,5 milionů korun pro šest velkých nemocnic - Fakultní nemocnici v Motole, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, Nemocnici Na Bulovce, Thomayerovu nemocnici a Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha, které tuto službu v rámci metropole poskytují (Městská poliklinika Praha, která rovněž LPS zajišťuje, je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a je financována jinou formou). V rozpočtu se pak dále počítá s rezervou tří a půl milionu korun pro případ mimořádných událostí.

Zajištění služby bude navíc podpořeno ještě více než pěti miliony korun ve formě jednorázových účelových dotací pro jednotlivé poskytovatele. „Pracujeme na systematickém rozvoji podpory tak, aby každý Pražan, ale i všichni turisté, měli nadále možnost rychlého a kvalitního ošetření. Díky jednorázovým účelovým dotacím je možné modernizovat přístrojové vybavení a vytvářet pro zajišťování pohotovostní služby lepší zázemí, které oceňují pacienti i lékaři,“ popisuje radní pro sociální a zdravotní oblast Milena Johnová.

Spolu s jednorázovými účelovými dotacemi tak Praha vyhradila na fungování Lékařské pohotovostí služby v uvedených nemocnicích částku převyšující 30 milionů korun.

Podporu LPS jednomyslně doporučil také výbor pro zdravotnictví a sport. „Lékařská pohotovostní služba zajišťuje, že se lidé v případě náhlých a akutních zdravotních potíží mají kam obrátit i v noci, o svátcích či víkendech. A finanční prostředky, které se pro následující rok podařilo v zastupitelstvu prosadit, jsou zárukou, že občané o tuto službu nepřijdou. Služba jim bude dál k dispozici ve stejném rozsahu jako doposud,“ říká předseda Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP Miloš Růžička.

 

Příloha: Lékařská pohotovostní služba v hl. m. Praze v roce 2019