Akciová společnost Pražské služby je koordinátorem veškerého nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města. Denně vysílá do ulic metropole 105 vozidel, které obslouží na 120 tisíc popelnic a kontejnerů na směsný odpad a přibližně 20 nádob na tříděný odpad. Loni přitom společnost svezla a nechala zpracovat další rekordní množství dopadu, bezmála 265 tisíc tun. Pražské služby rovněž provozují spalovnu ZEVO Malešice, která zpracovává přibližně 90 % veškerého netříděného odpadu v Praze.