/zpráva z 23. jednání Rady hl. m. Prahy 12. června 2018/

„Řekli jsme, že napravíme některá špatná rozhodnutí předchozích vedení města a prodej PVK byl jedním z nich, protože tím město přišlo o kontrolu nad tak klíčovou komoditou, jakou je voda.  Díky dohodě, kterou se nám jako prvnímu vedení Prahy podařilo s Veolií vyjednat, tento slib do detailu plníme,“ hodnotí vyjednanou dohodu primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

„Dnešní rozhodnutí zajistí Praze absolutní kontrolu nad distribucí vody i více prostředků na obnovu vodovodní sítě. Kupní cena bude plně pokryta z budoucích dividend. To znamená, že dlouhodobě nezatíží městský rozpočet ani neovlivní cenu vody v Praze,“ říká radní pro správu majetku a majetkové podíly Karel Grabein Procházka. „Vyjednávání bylo náročné, ale vždy korektní. A za to bych chtěl Veolii poděkovat,“ dodává Procházka.

Městem vlastněná Pražská vodohospodářská společnost a. s. (PVS) zaplatí za 49 procent společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) 1,754 miliardy korun. Cena je určena na základě dvou nezávislých posudků. Investice se PVS vrátí do roku 2028 z dividend, které podíl v PVK přinese. Výnos z dividend, jenž nebude využit na pokrytí investice, bude směřovat do obnovy a rozvoje vodovodní sítě. „Stejně jako ve zbytku republiky, i pražská vodovodní síť je zatížena historickým dluhem, který vznikl fatálním podceněním údržby a rozvoje sítě ještě před vstupem Veolie do pražského vodárenství. Věřím, že ovládnutí Pražských vodovodů a kanalizací splacení tohoto pomyslného dluhu urychlí,“ říká Procházka.

Neméně důležitou součástí schválené dohody je opce na odkup zbylých 51 procent PVK od Veolie v roce 2028. Přesně nastaven je i vzorec, podle kterého bude cena v roce 2028 určena. Dohoda tak městu zajistí stoprocentní kontrolu nad distribucí vody.

Městskou vodárenskou a kanalizační síť v Praze spravuje městem stoprocentně vlastněná společnost PVS. Ta ji do roku 2028 pronajímá společnosti PVK, jež se na základě nájemní smlouvy stará o distribuci pitné vody a čištění té odpadní. Odkup společnosti PVK, který dnes radní schválili, zajistí Praze stoprocentní podíl v PVK, a tedy i plnou kontrolu nad distribucí a čištěním vody v Praze.