Slavnostní prostory Brožíkovy síně Staroměstské radnice dnes při příležitosti nadcházejícího 75. výročí vyhlazení obce Lidice hostily vzpomínkovou kulturní akci pro studenty pražských středních škol. Jejím smyslem bylo zprostředkovat mladé generaci tuto tragickou událost, připomenout hrůzy války a rovněž ocenit ty ze studentů, kteří se zapojili do fotografické soutěže na téma „Lidice pro Prahu, Praha pro Lidice“. Součástí programu bylo i představení smyčcového kvintetu Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy a tematické představení herců z Konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka.

„Každým rokem mezi námi ubývá těch, kteří si na atmosféru okupace a všudypřítomného teroru pamatují. Historická paměť slábne. Jsou to právě vzdělávací akce tohoto typu, besedy a další akce, které pomáhají v celé společnosti sdílenou paměť oživovat a držet při životě. Nesmíme dopustit, aby dnešní mladá generace zaujala lhostejný postoj k událostem dávno minulým, protože právě ona může zabránit opakování událostí, jako bylo například vyhlazení Lidic. Vzdělávání naší mládeže o hrůzách, které přináší nenávist člověka k člověku, je proto nesmírně důležité,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství Irena Ropková.

Radní Ropková v projevu určeném studentům zmínila rovněž současný nárůst extremismu a nenávistných tendencí ve veřejném prostoru po celé Evropě. Varovala přitom před veřejnou i skrytou formou tohoto jevu a před legitimizací těchto názorů. „Je lhostejné, zda je šíření nenávisti založeno na přesvědčení nebo na pouhém prospěchářství. Rozdíl mezi těmi, kteří pochodují ulicemi se zdviženou pravicí, a například nakladatelstvím, které prodává hrnečky s podobiznami Heydricha a dalších masových vrahů, není až tak velký,“ vysvětlila radní Ropková. „Je zapotřebí ve všech případech odsoudit pošlapávání odkazu těch, kteří zahynuli, abychom my mohli žít,“ dodala.

V rámci tematické fotografické soutěže, kterou v dubnu před blížícím se výročím vyhlásilo hlavní město, zvítězila v kategorii žáků do čtrnácti let slečna Alona Krychfaluskiy ze základní školy ve Švehlově ulici v Praze 5, v kategorii od 15 do 19 let věku pak zvítězila slečna Tereza Kopíncová ze Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské. Zvláštní cenu hodnotící komise obdržel za doprovodný text Šimon Pluhař ze Střední školy Náhorní v Praze 8. Celkem sedm oceněných obdrželo hodnotné poukázky na pořízení fotografického materiálu a služeb.

Akce se vedle studentů a pedagogů zúčastnili rovněž členové zastupitelského výboru pro výchovu a vzdělávání, zástupci Památníku Lidice a také zahraniční hosté z britského hornického města Stoke-on-Trent. Ti v rámci činnosti spolku Friends of Barnett Stross každoročně pořádají v tomto městě na východě Anglie vzpomínkové akce navazující na tradici hnutí „Lidice Shall Live“ (Lidice budou žít), které v roce 1942 založil za účasti československého prezidenta Edvarda Beneše a dalších exilových politiků britský lékař a politik Barnett Stross.

Celkové výsledky fotografické soutěže „Lidice pro Prahu, Praha pro Lidice“:

A.   Kategorie žáků do 14 let věku (základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

  1. Alona Krychfaluskiy, Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900
  2. Michaela Vrkoslavová, Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900
  3. Viktorie Houdková, Základní škola, Praha 13, Mládí 135

B.   Kategorie žáků od 15 do 19 let věku (střední školy)

  1. Tereza Kopíncová, Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
  2. Anna Kučerová, Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
  3. Hana Jedličková, Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179

C.   Zvláštní cena hodnotící komise za doprovodný text

  • Šimon Pluhař, Střední škola Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1