V pražském rozpočtu se v závěru roku objevily rezervy umožňující poskytnutí investičních dotací městským částem, které pomohou na mnoha místech metropole řešit problémy v oblasti školství. Za tuto příležitost pro vzdělávací systém v hlavním městě patří velký dík náměstkyni primátorky Kislingerové, která vyšla těmto potřebám vstříc,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Projekty, o jejichž podpoře budou pražští zastupitelé zítra jednat, se týkají i zvyšování kapacit v oblasti předškolního a základního vzdělávání. „V městské části Praha – Koloděje se navrhuje investice ve výši 6 milionů korun určená k dokončení rekonstrukce půdní vestavby zdejší základní školy, která umožní otevření nové učebny, v Dolních Počernicích pak investice ve výši 4 miliony korun na spolufinancování projektu zaměřeného na vytvoření nových tříd v mateřské škole Duha. Současně budou zastupitelé rozhodovat i o poskytnutí investice na pořízení vybavení nově otevírané učebny základní školy v Dolních Měcholupech ve výši půl milionu korun a rovněž o finanční podpoře navýšení kapacity kuchyně v základní škole v Dubči za 600 tisíc korun,“ uvedla radní Ropková.

Právě navyšování kapacit v oblasti předškolní péče a základního vzdělávání je jednou z priorit současného vedení města. „Od nástupu do funkce pražské radní pro školství usiluji o rozšiřování kapacit v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Za tu dobu se pro tyto projekty podařilo nalézt finance nejen v rozpočtu hlavního města, kde došlo ke zdvojnásobení prostředků určených na investice do školství, ale rovněž v rozpočtu ministerstva školství a rovněž v evropských fondech. Od roku 2014 tak vzniklo v hlavním městě bezmála 1,5 tisíce nových míst v mateřských školách a přes čtyři tisíce míst v základních školách,“ uvedla dále radní Ropková.

Další navrhované investiční dotace zahrnují projekty určené na rekonstrukce školských budov, zahrad i sportovišť. „Mezi nejvýznamnější investice tohoto druhu patří návrh na spolufinancování výměny oken a vybudování vchodu k jídelnímu bloku v základní škole v Resslově ulici v Praze 2 za 19 milionů korun, návrh na výstavbu multifunkčního sportoviště v Základní škole Na Smetance ve stejné městské části za 16 milionů korun, rekonstrukce havarijního stavu varny v Základní škole generálporučíka Františka Peřiny v Praze 17 za více než 19 milionů korun a například i rekonstrukce zahrady u mateřské školy v Dubči v hodnotě pěti milionů korun,“ dodává radní Ropková.

Celkový objem navrhovaných investic do pražského školství činí 78,6 milionu korun.