Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo finanční podporu ve výši jeden a půl milionu korun určenou na pokračování dlouhodobého projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“, který je již od roku 2012 zaměřen na prevenci proti úrazům a dalším negativním jevům u dětí a který ve spolupráci s hlavním městem realizuje spolek Prevence dětem. „Za účasti policistů, hasičů a záchranářů jsou v rámci tohoto oblíbeného a záslužného projektu na jednotlivých mateřských školách realizována interaktivní školení pro děti, přičemž ročně je takto o prevenci a bezpečnosti poučeno zhruba devět tisíc dětí,“ uvedla radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Výchovný a vzdělávací projekt je zaměřený především na předškolní děti a jejich rodinné příslušníky. Cílem školení a přednášek je předcházení úrazům doma i venku, šikaně, negativním vlivům přírodních živlů a v neposlední řadě také poučení o tom, jaké hrozby mohou pro děti vyplývat z kontaktu s nebezpečnými osobami. Součástí školení jsou i základy první pomoci. Celý program je rozdělen do tří tematických částí, které vedou policisté, hasiči a záchranáři. Projekt děti nenásilnou a hravou formou seznamuje s ukázkovými situacemi, ze kterých může vzejít nějaká hrozba, a ty se pak samy interaktivně zapojují do situací, které jim názorně ukážou možnosti, jak vzniku různých nebezpečí předcházet popřípadě těmto nebezpečím a hrozbám čelit.

Je důležité, aby děti věděly, jak mohou úrazům a různým potenciálním nebezpečím předcházet. Tento projekt, který je díky osobní účasti záchranných složek schopen dětem zároveň názorně vysvětlit a ukázat, jak se v kritických situacích správně zachovat, je proto významným doplňkem předškolní výchovy a já jsem nesmírně ráda, že jsme podpořili jeho další pokračování. Důkazem, že programy podobného typu mají smysl, je rovněž velké množství kladných ohlasů z řad pedagogů i samotných rodičů,“ uvedla dále radní Ropková.

Tematické okruhy školení jsou založeny na řadě odborných studií a zároveň na statistických údajích pražské záchranné služby. Děti se v průběhu jednotlivých školení zároveň seznamují s příslušníky bezpečnostních a záchranářských sborů, což může při pozdějším kontaktu s nimi pomoci k jednodušší komunikaci a důvěře ze strany dětí,“ uzavírá Martin Štolc, předseda výboru spolku Prevence dětem.