V centru Prahy se na devíti vytipovaných místech a celkově 35 nosičích objeví od dnešního dne informační kampaň zaměřená proti nepoctivým taxikářům. Informacemi chce město varovat zejména turisty před riziky, kterým jsou v těch místech vystaveni.

Nedělám si iluze, že touto kampaní vyřešíme problém s nepoctivými taxikáři, naším cílem je především varovat turisty. Proto jsme zvolili i lehce kontroverzní vizuály, které by měly upoutat pozornost a zároveň na ta nebezpečí upozornit,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

Nosiče jsou umístěny na lampách veřejného osvětlení, a to vždy přímo před místem, kde tato skupina taxikářů obvykle na své zákazníky čeká. „Vzhledem k tomu, že upozornění bude přímo v inkriminovaných místech a navíc viditelně umístěno, věřím, že spoustu lidí může ochránit,“ vysvětluje primátorka

V rámci kampaně jsou použity tři vizuály, přičemž všechny mají společné upozornění, respektive výzvu, aby byl zákazník opatrný nebo si taxi objednal. Vzájemně se ale liší motivem a dominantním sdělením. Jeden informuje o přibližné ceně jízdného z centra města na letiště, druhý porovnává ceny v různých světových městech, přičemž je zvýrazněna oficiální a neoficiální cena pražských taxikářů. Třetí z vizuálů pak v anglickém jazyce říká: „Tyto taxíky jsou součástí expozice muzea komunizmu. Je libo zážitek z totalitní doby? Astronomické ceny za jinak levné služby.“

V boji proti nepoctivým taxikářům je pro Prahu zásadní schválení novely zákona 111 o silniční dopravě, na jejíž přípravě se město výrazným způsobem podílelo. Do zákona chce primátorka prosadit možnost odebrat licenci už při pouhém podezření na předražení jízdy. Následovalo by správní řízení, kde by celá věc byla prošetřena. Pokud by policisté zastavili řidiče taxi bez platné licence, mohlo by to být navíc klasifikováno jako trestný čin. Stejně tak by novela městu měla umožnit požadovat psychotesty.

Jsem přesvědčena, že toto jsou přesně ty nástroje, které nám opravdu pomohou se vypořádat s nepoctivou skupinou taxikářů, kteří kazí pověst Prahy, ale i celé taxikářské profese,“ dodává primátorka.

V následujících dnech také město spustí nový informační web, který bude rozdělen do dvou kategorií. „Pro řidiče“, kde budou velmi jasně vysvětleny všechny podmínky, které řidiči taxi musí splňovat a „Pro cestující“, kde bude shrnuto, na co mají jako zákazníci nárok, a také kalkulátor pro výpočet ceny jízdného.