/zpráva z 25. jednání Rady hl. m. Prahy 15. července 2014/

„Přírodně se jedná o významnou geologickou lokalitu vápencových výstupů různých geologických období části pražského podloží – Barrandienu. Na svazích Ctiradu, na vápencovém podkladě, se zachovala poměrně unikátní a vzácná společenstva skalních stepí, dominantu tvoří teplomilné rostliny, např. kostřava waliská nebo pěchava vápnomilná, vyskytuje se zde několik vzácných a ohrožených druhů rostlin a hmyzu,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Nouza a pokračoval: „Stepní část je pravidelně udržována, vzhledem ke svažitosti terénu je nutné její ruční sekání a posekaná tráva je odklízena tak, aby se co nejvíce podpořila teplomilná květena. Zároveň je nutný výřez křovin, které mají stále tendenci se z okrajů území šířit do vzácných rostlinných společenstev. Hlavní město zaplatí za údržbu tohoto přírodně cenného území do roku 2020 necelých 275 000 korun.“

Přírodní památka Ctirad se nachází v Praze 5 na návrší „Děvín“ nad Zlíchovem. Spolu s nedalekou přírodní rezervací Prokopské údolí v podstatě zakončuje celý areál Prokopského údolí, které je považováno za výspu Českého krasu do pražské kotliny. Její součástí je i zářez známé železnice „Pražský Semmering“, který tvoří jeden z významných geologických profilů v území. Bílé vápencové výstupy - „lavice“ jsou viditelné již z daleka. Místo je spjato se jménem Joachima Barranda, který zde ve druhé polovině 19. století zkoumal geologii této lokality. Zajištění řádné péče o přírodní památku umožní lokalitu a její přírodní hodnoty zachovat i příštím generacím.