Schválený rozpočet hlavního města počítá v letošním roce s neúčelovou investiční rezervou ve výši 500 mil. Kč. Zatímco v minulém roce se na investičních dotacích městským částem rozdělovala částka převyšující 3 mld. Kč, teď je situace odlišná.

Městské části tento přístup kritizují. Argumentace se opírá o skutečnost, že v roce 2017 bylo možné pro stejný účel čerpat finance v mnohonásobně větším objemu. Proti této rétorice však stojí nezpochybnitelný fakt, že průměrné čerpání investic za všechny městské části se v roce 2017 zastavilo pod úrovni 40 %, současně je prokazatelné, že zůstatky na účtech MČ trvale rostou.

„V první řadě musím odmítnout fakticky nepodloženou rétoriku zástupců městských částí. Tvrdá čísla ukazují, že radnice městských částí doposud nebyly schopné proinvestovat poskytnuté prostředky z minulých let. Další saturace jejich rozpočtů by jim tak mohla spíše situaci ještě více zkomplikovat. Dokonce i z řad opozice zaznívají reakce konstatující, že díky štědrosti magistrátu v loňském roce uplatnily městské části mnoho žádostí, takže jejich investiční oddělení neví, kam dříve skočit. Není tedy jasné, zda vůbec stihnou dokončit již rozběhlé projekty. Tato slova jsem měla možnost slyšet přímo z úst starosty Prahy 5 Pavla Richtera,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Radnice mohou z rezervy čerpat podle platných pravidel, schválených 16. ledna 2018, bez omezení počtu žádostí. Vedení hlavního města pak chce vybrané projekty schválit už na březnovém zastupitelstvu.

„Je důležité, aby se prostředky dostaly k městským částem co nejrychleji. Projekty, na které bude poskytnutá dotace, pak bude možné realizovat v krátkém čase. Připravenost investičních akcí je proto jedním z hlavních kritérií,“ doplnila náměstkyně Kislingerová.