Celkem bylo zaevidováno 1107 žádostí o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2017, schváleno jich bylo 1011 žádostí, 15 žádostí nesplňovalo některou z podmínek pravidel. Z důvodu vyčerpání vyčleněných finančních prostředků přidělených na jeho realizaci nebylomožno vyhovět 81 žadatelům.

Tabulka:  Struktura vyplacených dotací podle typu zdroje v roce 2017

Projekty počet žádostí počet bytů DOTACE
Modernizace - výměna plynového kotle (byt, rodinný dům) 903 1031 18 377 800 Kč
Modernizace plynové kotelny v bytovém domě 23 343   2 003 100 Kč
Přeměna lokálních topidel (WAW, přímotopy) na centrální vytápění 58 77   2 244 100 Kč
Instalace tepelných čerpadel 19 22     800 000 Kč
Náhrada kamen na pevná paliva 7 9     530 000 Kč
Instalace solárních termických soustav 1 1       23 500 Kč
  1011 1483 23 978 500 Kč

„Program je extrémně úspěšný a žádaný. Jsem ráda, že se během roku podařilo navýšit prostředky o 6 milionů na 24 milionů korun. Přesto ale nebyli uspokojeni všichni zájemci. Na příští rok máme vyčleněno 18 milionů korun. Pokud to nebude stačit, pokusím se peníze opět navýšit,“ říká radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Za celou dobu trvání od roku 1994 podpořilo město přes 46,3 tisíc domácností částkou větší než půl miliardy korun, což významně napomohlo přeměně drtivé většiny lokálních topenišť na uhlí ve prospěch některé z ekologických variant. Program se postupně zaměřil na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, na výměnu lokálních topidel ve prospěch centrálního vytápění a od roku 2010 byla zavedena podpora výměny dožívajících plynových kotlů za nové, účinnější a ekologicky šetrnější.