„Před nějakou dobou se mezi novináři objevil jakýsi interní dokument, který měl údajně původní audit znehodnotit. Nikomu z radních, a tím pádem ani mně, ale nikdo takový dokument nepředal. Když jsem se o tento dokument zajímal, bylo mi řečeno, že se jedná pouze o interní podkladový materiál,“ uvedl radní Daniel Hodek.

Audit:
Není pravda, že by odbor kontrolních činností MHMP vypracoval jakýkoliv audit či jeho návrh. Kontrolní výbor ZHMP požádal odbor kontrolních činností o stanovisko k auditu, který provedla společnost Ernst & Young. Odboru kontrolních činností ale nepřísluší provádět ani posuzovat audit, neboť do jeho působnosti náleží pouze výkon kontrolní činnosti jako je finanční kontrola a přezkoumání hospodaření. Tato skutečnost byla také již kontrolnímu výboru sdělena a odbor při přezkumu svého návrhu sám zjistil, že vypracování takového dokumentu není v jeho kompetencích, neboť pracuje jinými metodami. Na základě pracovního materiálu, který slouží k jiným účelům, není možné dělat jakékoliv závěry.

Materiál, který odbor kontrolních činností k auditu Správy pražských hřbitovů vypracoval, je interním pokladovým materiálem, který slouží pouze pro zpracování Plánu kontrol na rok 2018. Tento návrh se vztahuje pouze k možné finanční kontrole pro příští rok, nikoliv k celému auditu, a bude sloužit k možné budoucí kontrole. Plán kontrol na rok 2018 oboru kontrolních činností bude ještě schvalovat městská rada v zákonném termínu.

Původní audit na Správu pražských hřbitovů vypracovala renomovaná společnost Ernst & Young a nemáme žádné relevantní informace, které by nasvědčovaly, že audit obsahuje jakékoliv chyby. Na základě pochybení zjištěných auditem renomované společnosti Ernst & Young byl odvolán bývalý pan ředitel Červený.

Výběrové řízení:
Městská rada na začátku října zrušila výběrové řízení na ředitelku nebo ředitele Správy pražských hřbitovů. Do výběrového řízení se totiž přihlásilo málo kvalifikovaných účastníků. Výběrové řízení je proto nutné přepracovat a lépe specifikovat, aby oslovilo více účastníků. V polovině září Správu pražských hřbitovů administrativně převzal jiný odbor, který se s problematikou musí seznámit a připravit nové výběrové řízení. To bude vyhlášeno po Novém roce. Situace ve Správě pražských hřbitovů je nyní stabilní.

„Za poslední půl rok jsem odstranil drtivou většinu všech chyb, které Správě pražských hřbitovů vytýkal audit společnosti Ernst & Young, a nastavil systémová kontrolní opatření, aby nemohlo docházet k předchozím chybám, které audit vytýkal,“ uvedl pověřený ředitel Správy pražských hřbitovů Karel Kobliha.