„Chytrý způsob komunikace občanů s úřadem, který zmente.to nabízí, se osvědčil. Polovinu podnětů lidé poslali přes webovou stránku, druhá půlka přišla prostřednictvím mobilní aplikace. Přes operační systém Android poslali lidé 67 % podnětů z aplikací, 33 % připadá na uživatele s operačním systémem iOS,“ říká náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.

Přínos projektu ohodnotili na konci května také odborníci na IT. V rámci udílení cen Microsoft Awards Czech Republic 2017 získal projekt zmente.to ocenění finalista v kategorii Rozvoj moderního města. V rámci soutěže Microsoft Awards se každoročně oceňují nejlepší IT řešení v České republice na platformě Microsoft. Kromě inovativního přístupu a komplexnosti řešení bere odborná porota v hodnocení v potaz také přínos pro zákazníka. „Těší mě, že si projekt získal sympatie nejen Pražanů, ale také IT specialistů. Čísla jasně ukazují, že taková aplikace v Praze chyběla. Podněty chodí opravdu ze všech koutů Prahy, proto jsme také oslovili jednotlivé městské části a postupně s nimi navazujeme spolupráci,“ doplňuje Dolínek.

Pražané nejčastěji posílají podněty ke stavu komunikací, veřejných prostranství a k veřejné dopravě. Do projektu jsou zatím zapojeny primárně Technická správa komunikací, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Příchozí dotazy a návrhy se ovšem týkají i řady dalších městských odborů a institucí, od odboru životního prostředí až po úřady jednotlivých městských částí, kterým tým zmente.to předává podněty k řešení.

Jak si vede zmente.to po čtvrt roce od spuštění

Za prvního čtvrt roku poslali Pražané téměř dva a půl tisíce návrhů, tedy v průměru 25 denně včetně víkendů. Po pomalejším startu se v květnu vyšplhal počet zaslaných podnětů až k 45 za den. Nejvíce jich přišlo 31. května, kdy jich dorazilo 80.

Nejčastěji lidé posílají náměty týkající se stavu komunikací, tato oblast tvoří 24 % všech podnětů. Ty dostává TSK průběžně. Často se lidé chtějí jen na něco zeptat, ale často posílají také konkrétní návrhy na zlepšení nebo opravy. Část podnětů je hned zařazena do zásobníku plánovaných oprav TSK. Na druhém místě pomyslného žebříčku s 21 % podnětů je oblast veřejných prostranství, což za první čtvrtletí fungování projektu odpovídá téměř pěti stovkám podnětů. Ty se ihned předávají organizacím pečujícím o tato prostranství. V jejich gesci je údržba parků, městského mobiliáře nebo pouličního osvětlení. Třetí místo s pětinou všech podnětů patří veřejné dopravě, kde lidé často reagují na pravidelnost a kapacitu spojů, navrhují změny tras či chválí řidiče linky za ochotu.   

Statistiku podnětů naleznete v příloze této tiskové zprávy.

Lidé už změnili

Protože lidé upozornili na řadu míst, která už se podařilo opravit, uvádíme několik konkrétních opatření. Nejedná se o kompletní výčet, ale o několik vybraných bodů pro ilustraci.

 • oprava poškozené dlažby na chodníku v Klášterské ulici v Praze 1
 • oprava prolomené dlažby a zničeného trávníku mezi ulicemi Pod Paťankou a Heinemannova
 • odstranění ohořelého vraku vozidla v ulici K Radotínu
 • odstranění výmolů v ulici Lovosická u zastávky Českolipská
 • oprava dlažby v ulici Haštalská, Praha 1
 • opravené značení přechodů v ulicích Lazarská-Spálená, Omladinářů-Lazarská a Na Perštýně
 • doplnění čtyř chybějících krytů kanálu na Štefánikově mostě
 • oprava nefunkčního osvětlení, U Děkanky, Praha 4
 • oprava povrchu komunikace, Bohušovická, Praha 9
 • demontáž rozbitých košů a instalace nových u skateparku a dětského hřiště, Trousilova, Praha 8
 • instalace nových protiparkovacích sloupků v ulici Na Zlatnici, Praha 4
 • zařazení celkové rekonstrukce vozovky a chodníku v ulici Hrdličkova na Jižním Městě do plánu investic TSK, včetně opravy komunikace Kloboukova

Přílohy: