Protest je zaměřen na náměstí, které se nachází mezi ulicemi Pařížská a Bílkova a je v soukromých rukou. Iniciátoři petice upozorňují na to, že je pozemek v návrhu nového územního (Metropolitního) plánu navržen jako zastavitelný, a to až do osmi pater. Současný územní plán přitom počítá s tím, že pozemek je nezastavitelná "urbanisticky významná plocha" (DU).

„Chápu pohnutky občanů - o tomto prostoru lze opravdu těžko mluvit jako o proluce. Tento plácek v srdci města by měl podle mě zůstat nezastavěný. Politikou města je směrování výstavby do tisíců hektarů transformačních lokalit, jako jsou Bubny. Pro zahušťování Starého Města ale přesvědčivé důvody neexistují," komentuje Petra Kolínská, náměstkyně primátorky a radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Podle Kolínské je též škoda, že náměstí dnes nemá jméno. Pokud se jej podaří uchránit před výstavbou, mělo by město podle ní zvážit, jak se mu bude říkat. Někdy používaný název - náměstí Curieových - ve skutečnosti označuje prostranství na opačné straně hotelu InterContinental.

„Líbilo by se mi například, kdyby náměstí neslo jméno Eleny Lackové, spisovatelky a dramatičky, která byla velkou postavou československého romského kulturního života minulého století. Po té, tuším, žádné prostranství pojmenováno nemáme,“ říká k tomu Petra Kolínská.

Občané a městské části budou mít možnost se s obsahem nového Metropolitního plánu seznámit přibližně od půlky dubna do konce června 2018. V rámci Centra architektury a městského plánování (CAMP) bude o Metropolitním plánu výstava, bude zde pokračovat série přednášek. Během května a června bude na různých frekventovaných místech v Praze též pojízdný kontejner – i zde se budou moci lidé se základními východisky Metropolitního plánu seznámit.

Během července pak budou lidé moci podle Stavebního zákona v rámci tzv. Společného jednání zaslat své připomínky. Na stránkách města bude jednoduchý návod, který by takovou proceduru měl lidem ulehčit.

Petici naleznete zde: https://www.obcaneprahy1.cz/