Původně TSK předpokládalo, že kyselina poškodila vozovku a ta bude kvůli vylité tekutině nesjízdná. Proto ještě odpoledne hrozilo, že bude nutné vozovku frézovat. Pracovníkům TSK se však podařilo ve velmi krátkém čase kyselinu z vozovky po několikátém mechanickém čištění odstranit a silnice je teď při snížené rychlosti sjízdná.

Koncertovaná kyselina dnes ráno vytekla z nákladního vozidla. K úniku do kanalizace ani do vody nedošlo. Vzhledem k tomu, že kyselina reaguje s vodou, bylo nutné ji nejprve odstranit mechanicky. Po celou dobu prací byla část komunikace ve směru z centra uzavřena v úseku od Dostihové ulice po Lahovický most.