/zpráva z 14. jednání Rady hl. m. Prahy 11. dubna 2017/

V úvahu připadaly dva možné modely samostatného provozování Nové vodní linky (NVL), a to oddílný model a vlastnický model. Podle provedené SWOT analýzy se jako mírně výhodnější jeví varianta vlastnického modelu. Vlastnický model je v České republice realizován např. v městech Plzeň, Svitavy, Strakonice a také při provozování vodohospodářské infrastruktury vlastněné společností Úpravna vody Želivka a.s.

„Pro realizaci vlastnického modelu má hlavní město Praha k dispozici odborně způsobilou ovládanou akciovou společnost PVS, která vedle činnosti správy a rozvoje vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy má i potřebné zkušenosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury,“ říká radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Dokončení Nové vodní linky je plánováno na srpen 2018, následný zkušební provoz v délce 12 měsíců je plánován do srpna 2019. Kolaudace a její uvedení do trvalého provozu je plánováno na září 2019.