„Jde o klíčovou lokalitu, kde by v budoucnosti měla být důležitá vlaková stanice s odbočkou kladenské dráhy na letiště. Ideální místo pro P+R parkoviště, které sníží množství aut přijíždějících a parkujících v pražských ulicích. Jsem proto velmi rád, že výbor můj návrh na odkoupení pozemků jednohlasně přijal,“ pochvaluje si radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku Jan Chabr.

Právě výstavba P+R parkovacích domů v okrajových částech metropole má být podle odborníků důležitou součástí řešení narůstající hustoty dopravy v Praze.

„Je to věc, kterou je třeba začít řešit okamžitě. Proto jsem majetkovému výboru navrhl urychlený výkup pozemků,“ říká radní Chabr.

Doporučení Výboru pro správu majetku by mělo přispět k hladkému schválení výkupu pozemků zastupitelstvem.