Jan Odermatt byl členem Hasičského sboru hl. m. Prahy od roku 1993. Při hašení požáru lakovny ve Zvoli zasahoval společně s kolegy ze stanice v Radotíně a při svém posledním zásahu utrpěl smrtelný úraz.   

„S hlubokou a upřímnou lítostí jsme přijali zprávu o tragické smrti Jana Odermatta, dlouholetého člena Hasičské záchranné služby hlavního města Prahy. Jan Odermatt byl zkušený profesionál a měl pověst skvělého kolegy. Jeho předčasný odchod nám opět připomenul, s jakou nezměrnou obětavostí a profesním nasazením přistupují ke svému poslání lidé pracující v Integrovaném záchranném systému. Odpovědnost, jakou nesou za bezpečnost občanů v celé metropoli, není vždy doceňována a laická veřejnost si ne vždy uvědomuje všechna rizika, která s ní souvisejí. Jan Odermatt byl poctivý a odvážný člověk a pokud si jeho odkaz uchováme v paměti, bude nám připomínat, co vše musí záchranáři vynaložit, aby ochránili naše zdraví a životy,“ řekl pražský radní Libor Hadrava.