„Ve spolupráci s bytovým družstvem, které má zkušenosti s výstavbou a správou bytového fondu, by hlavní město Praha založilo bytové družstvo. Hlavní město Praha by poskytlo pozemek ve svém vlastnictví, na němž by byl postaven dům s družstevními byty. Určitá část těchto bytů (například 30 procent) by byla hlavnímu městu k dispozici jakožto jednomu ze zakládajících členů družstva,“ popisuje projekt radní Hana Kordová Marvanová.

Zbývající část (např. 70 %) by byla určena pro budoucí družstevníky. Což by byly osoby, které by splňovaly předem stanovená kritéria, například mladé rodiny, matky a otcové samoživitelé, senioři či absolventi s nižšími příjmy na počátku kariéry. Počítá se i s tím, že při splnění podmínek by byty mohly přejít do vlastnictví družstevníků.

„Pro realizaci záměru je nutné získat vhodného partnera. Rozhodující budou zejména zkušenosti v oboru bytové výstavby a správy družstevního bytového fondu. Výběr by měl být proveden na základě koncesního řízení nebo veřejné soutěže. Vybraný partner by celý projekt zajišťoval organizačně,“ říká radní Hana Kordová Marvanová. S takto vybraným partnerem by hl. m. Praha založilo bytové družstvo. Nově založené bytové družstvo by na základě úvěru poskytnutého bankou financovalo výstavbu bytového domu, kterou by v ostatních ohledech zajišťoval partner na základě smlouvy uzavřené s bytovým družstvem.

V současnosti probíhá jednání o realizaci tohoto projektu na vytipovaných pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy. A to se zástupci Městské částí Praha 13, kde je vhodný pozemek ve vlastnictví hl. m. Prahy. Bylo by možné na něm postavit až 150 bytů ve třech nových bytových domech.

Cílem tohoto projektu je umožnit střední vrstvě dosáhnout na cenově dostupné bydlení na území hl. m. Prahy, což je pro značnou část z nich vzhledem k současné situaci na trhu s bydlením téměř nemožné. Navržené řešení si klade za cíl tuto situaci zlepšit, přičemž hlavní výhody lze spatřovat zejména v následujících skutečnostech:

  • podstatně levnější výstavba (až o 30 %);
  • snížení pořizovacích nákladů na byt, neboť nezahrnují kupní cenu pozemku;
  • rozšíření bytového fondu hl. m. Prahy;
  • nízké náklady města, které umožní takto vystavět každý rok nejméně několik set družstevních bytů;
  • participace městských částí a jejich aktivní zapojení do projektu;
  • možnosti získat družstevní byt do vlastnictví člena družstva po splacení anuity;
  • přenechání správy družstva do rukou družstevníků a partnera;
  • možnosti uplatnění kontrolních mechanismů ze strany hl. m. Prahy.

Touto formou chce Praha podpořit družstevní bytovou výstavbu, která má v České republice a v hlavním městě dlouhou tradici. Takto se na trh mohou dostat byty levnější, a tím dostupnější pro střední vrstvu, která je současnou krizí na trhu bydlení nejvíce postižená.

Přílohy: