/zpráva z 10. jednání Rady hl. m. Prahy 13. března 2018/

Druhá změna se týká usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí, zde jde naopak o to, aby se stavět dalo. Bude se tak moci proměnit po dlouhé době, kdy byla nevyužitá a chátrala, ačkoliv byla ve správě městské části Praha 6. Její obnovu slíbila městská část občanům již před dvěma lety.

„Jsem ráda, že rada souhlasila s těmito dvěma změnami území, které jsou přínosem pro obyvatele Prahy 6. Jak zachování parku Hanspaulka, tak oživení usedlosti Šatovka, kde budou moci opět bydlet lidé, je krok správným směrem. Problém však vidím v tom, že Praha 6 nemá investici do opravy Šatovky ve svém rozpočtu, což může znamenat další roky, kdy bude objekt chátrat,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

O finálních změnách rozhodne pražské zastupitelstvo na svém veřejném jednání v březnu.

Jedná se o změny 2774 Hanspaulka a 2778 Šatovka.

Vyhledávání změn ÚP a jejich watchdog nabízí nejlépe aplikace Změna plánu.

Schéma procesu pořizování změn UP je pak zde.

Fotodokumentace je k dispozici zde.