/zpráva z 2. jednání Rady hl. m. Prahy 19. ledna 2016/

„Letos se nám oproti minulým letům podařilo projednat granty na sociální služby ve velmi krátkém čase. Pokud naše rozhodnutí potvrdí zastupitelé na lednové schůzi, pak půjde doslova o rekord,“ uvedl Dolínek. V rámci grantového řízení pro poskytovatele sociálních služeb se rozdělují finance mimo jiné na azylové domy, domovy seniorů, nízkroprahové kluby či terénní sociální služby. Pro tyto služby je veřejná podpora zcela nezbytná.

Radní také schválili na návrh náměstkyně primátorky Evy Kislingerové pravidla pro poskytování dotací z rezervy pro městské části. „Pro městské části jsou větší investiční akce mnohdy nad jejich síly. Proto jsme se stejně jako v minulém roce rozhodli jim pomoci. Na rok 2016 jsme z rozpočtové rezervy vyčlenili celkem 350 milionů korun,“ uvedla Kislingerová.

Na opětovném vyhlášení dotací pro městské části úzce spolupracovala i bývalá radní pro školství a sociální oblast Irena Ropková a Petr Dolínek, který tyto gesce převzal po jejím odvolání. „S paní náměstkyní jsme se dohodli, že primárně budou finanční prostředky určeny na nové kapacity ve školství. Zejména v okrajových městských částech se totiž dlouhodobě potýkáme s nedostatkem míst v předškolním a základním vzdělávání. Tato podpora je tak jedním z řešení současné situace,“ vysvětlila Ropková.