V rámci letošního ročníku tradiční soutěže Sollertia Praha proběhly soutěže v osmi oborech vzdělání – truhlář, mechanik opravář motorových vozidel, kadeřník, elektrikář, strojní mechanik, cukrář, stavebnictví a kuchař. Poslední jmenovaná soutěž proběhla za účasti vyzývatele Ondřeje Slaniny v rámci pravidelného pořadu České televize „Kluci v akci“ – „Králík třikrát jinak“. „Jsem ráda, že se nám daří v rámci této prestižní a ryze pražské soutěže, která dokonce nese registrovanou značku, zapojovat odborníky z daných oborů a prostřednictvím jejich zapojení popularizovat odborné vzdělávání a motivovat naše žáky,“ vysvětluje radní hlavního města pro oblast školství Irena Ropková.

Soutěž Sollertia Praha je součástí programu zaměřeného na podporu odborného vzdělávání na území hlavního města. Hlavním principem dovednostních soutěží Sollertia je přímé porovnání výkonu žáků a odborníka z praxe v závěrečném kole, kde jsou všem nastavena stejná pravidla a žáci se posuzují za stejný soutěžní úkol podle stejných kritérií jako vyzyvatel. Díky tomu je možné objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru. Nejlepší žák z každého oboru, který dosáhne alespoň 66 procent výsledku vyzývatele, je oceněn čestným titulem Sollers (z lat. zručný) a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stříbra.

Dovednostní soutěže Sollertia mají za cíl rozšířit přímou účast podniků, jako budoucích zaměstnavatelů na obsahu výuky a na hodnocení výsledků žáka, a to zejména v praktickém vyučování. Zapojení odborníků z reálné praxe, obohatí a rozšíří praktickou výuku odborných předmětů a posílí vazby mezi podniky a školami.