Jsem opravdu velmi ráda, že mohu podpořit projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT. Velmi si vážím každého, kdo svou životní energii věnuje pomoci onkologicky nemocným pacientům a to zejména dětem. To jsou opravdové osobnosti, které si zaslouží náš velký obdiv, uznání a úctu naší společnosti. Touto cestou bych za Hlavní město Praha chtěla poděkovat panu profesorovi Josefu Kouteckému a lékařce Lucii Cingrošové za jejich každodenní nasazení a profesionalitu v péči o nemocné děti,“ řekla radní Aleksandra Udženija.

Výstava je svým pojetím a formou v České republice naprosto jedinečným počinem. V jejím rámci je ke shlédnutí celkem 55 velkoformátových fotografií rozdělených do pěti tématických cyklů: modeling, malovací den, doma s rodinou, sny a záliby, tábor. Výstava MŮJ NOVÝ ŽIVOT je po celou dobu otevřena pro veřejnost zdarma, respektive za dobrovolné vstupné a je hlavní aktivitou širšího stejnojmenného projektu, který si klade za cíl přispět k integraci onkologicky nemocných dětí zpět do společnosti, zvýšit jejich psychický komfort v období léčby a tím napomoci k jejich rychlejšímu uzdravení. V neposlední řadě projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT informuje veřejnost o výrazném zlepšení léčebných výsledků dětských nádorů.

 „Chtěli jsme na fotografiích zachytit děti jinak, než jaká je většinová představa společnosti o jejich životě s nemocí. Prostředí kliniky je samozřejmě neodmyslitelnou součástí jejich příběhu, nicméně nemocné děti pokračují v životě se svou rodinou v prostředí domova, mají své koníčky, záliby a sny, představy o budoucnosti a velké plány. Mnoho z nich si po uzdravení našlo nový životní cíl a způsob realizace svých tužeb. Smyslem fotografií je zachytit všechny tyto okamžiky,“ říká fotografka a autorka výstavy MŮJ NOVÝ ŽIVOT Kamila Berndorffová.

Více než rok jsme pracovaly s Kamilou Berndorffovou na fotografiích, které dokumentují život dětí v průběhu onkologické léčby i po ní,“ uvádí MUDr. Lucie Cingrošová, lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a autorka projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT. „Chtěli jsme široké veřejnosti představit problematiku dětské onkologie netradiční formou a pozitivním pohledem, který bude reflektovat současný stav medicíny a velkou úspěšnost onkologické léčby u dětí a dorostu,“ zdůrazňuje Lucie Cingrošová a pokračuje: „V rámci projektu jsme připravili řadu aktivit pro naše dětské pacienty, ale také akce pro širokou veřejnost. Po celou dobu výstavy budeme například pořádat komentované prohlídky pro žáky základních a středních škol, na kterých chceme s mladými lidmi o problematice onkologických onemocnění otevřeně hovořit a informovat je o všech rizicích spojených podceněním příznaků, které mohou znamenat nádorové onemocnění. Pro naše pacienty máme připravené zážitkové programy, například návštěvu ranče, botanické a zoologické zahrady, let balonem, projížďku sportovními vozy a spoustu dalších aktivit,“ dodává Lucie Cingrošová.

O projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT

Projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT vznikl na jaře 2010 na základě iniciativy dětské onkoložky MUDr. Lucie Cingrošové a umělecké fotografky Kamily Berndorffové, jejichž společným záměrem bylo představit laické i odborné veřejnosti děti léčené pro zhoubný nádor. Cílem projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT je nabourat zažité předsudky společnosti o zoufalství a beznaději onkologicky nemocných dětí a upozornit na nutnost včasné návštěvy lékaře v případě příznaků, které mohou znamenat onkologické onemocnění a prevence jeho pokročilého stadia.

Více o projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT na www.mujnovyzivot.com