/zpráva z 13. jednání Rady hl. m. Prahy 4. dubna 2017/

„Snahou hlavního města je, aby bylo čerpání evropských prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR co nejdostupnější pro potenciální žadatele. Proto byla v minulých měsících na základě dosavadních zkušeností se stavem čerpání připravena revize celého programu. Tato revize byla po celou dobu konzultována s pracovníky Evropské komise, takže schválení by z její strany mělo být spíše formální,“ uvedla Irena Ropková, radní pro školství a evropské fondy.

V rámci revize byly vedle formálních úprav, zjednodušujících možnosti přihlásit projekt do některé z výzev, schváleny také zásadní úpravy. K těm patří mimo jiné rozšíření okruhu žadatelů o příspěvkové organizace státu a státní podniky na území hlavního města a to v rámci prioritní osy 1, která je zaměřena na oblast inovací a technologického rozvoje. Rozšíření okruhu žadatelů o městské části a jimi zřízené organizace se dočkala aktivita zaměřená na přeměnu stávajících budov na budovy inteligentní, tedy s téměř nulovou spotřebou energie. Zjednodušení se týká také oblast podpory sociálního bydlení, kde nově půjdou upravit nebytové prostory na sociální bydlení. V neposlední řadě pak bude, po schválení Evropskou komisí, umožněno vybudovat v mateřských a základních školách nové třídy i v objektech, které nejsou stavebně propojeny se stávající školou