Koncepce by měla zahrnovat např. rekonstrukci prostranství před obchodním domem Kotva, bezbariérové zastávky Dlouhá třída, rekonstrukci parkoviště Hradební, rekonstrukci parku mezi ulicemi Revoluční a Nové mlýny, bezbariérový přístup na Štefánikův most a nové schodiště mezi Štefánikovým mostem a Dvořákovým nábřežím. Studie také prověří možnost vysázení stromů v Revoluční ulici. 

„Revoluční ulice byla doposud jakousi Popelkou pražské promenády, která se táhne od Národní třídy, přes Příkopy až po Revoluční. První dvě jmenované ulice mají dnes větší prestiž. Revoluční si také zaslouží pozornost a lepší řešení, které by měla plánovaná studie zajistit. Vylepšení si zaslouží úzké chodníky, a pokud to inženýrské sítě dovolí, chceme v ulici také vysázet stromy,“uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy. 


Ve hře je také rekonstrukce parčíku u Štefánikova mostu. Předložený návrh Prahy 1 na změnu ve stavební parcelu, na které chce postavit galerii známou pod názvem „Zlaté vejce“, navrhla komise Rady hl. m. Prahy zamítnout. Důvodem je nedostatek zeleně v centru města a zároveň fakt, že tento prostor nebyl určen k zastavění žádným územním plánem. Parčík by naopak měl být součástí plánované revitalizace Revoluční ulice. Koncepční studie by měla být předložena v horizontu 8 měsíců.

Kontakt: Milan Deutsch, milan.deutsch@emd-pr.cz, 775 556 587