/zpráva z 14. jednání Rady hl. m. Prahy 11. dubna 2017/

„Schválili jsme návrh textu Dohody o navázání vztahu sesterských měst mezi Šanghají a Prahou. Jedná se o obecný, apolitický text o spolupráci měst v oblastech ekonomické a obchodní spolupráce, vědy a technologií, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sportu a dalších,“ uvedla dnes primátora Prahy Adriana Krnáčová.

Tato témata byla definována jako oblasti společného zájmu již v rámci dříve uskutečněných pracovních jednání obou stran. „Šanghaj je technologickým a ekonomickým centrem Číny a ta spolupráce proto bude pro Prahu velmi prospěšná. Já osobně vidím velký potenciál v tom, že se budeme inspirovat využitím moderních technologií v rámci konceptu Smart Cities. Přínosů ale samozřejmě bude mnohem více a to v ekonomické, obchodní spolupráci nebo cestovním ruchu,“ řekla Krnáčová.

Přijetí dalšího sesterského města je v souladu se schváleným Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy pro volební období 2014 – 2018. To vyjadřuje zájem Prahy rozšiřovat počet partnerských měst v zahraničí a využívat platformu zahraničních vztahů ke zlepšení image našeho hlavního města. Spolupráce s čínskými městy se i přes geografickou vzdálenost jeví jako perspektivní. Praha má v daném teritoriu výbornou pověst. Čínští turisté tvoří spolu s turisty z Japonska a Korejské republiky nejpočetněji zastoupenou skupinu asijských návštěvníků Prahy a jejich zájem podpořil i úspěch Prahy na všeobecné světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji, nové i přímé letecké spojení Praha – Peking, zajišťované od podzimu r. 2015 a také přímé lety Praha – Šanghaj od června 2016 či Praha – Chengdu od srpna 2016. 

Vhodný termín podpisu Dohody obě strany dojednají pro projednání návrhu sesterství v zastupitelstvu města.