„Bezkonkurenčně nejvíce podnětů lidé posílají ke stavu městských komunikací, ke stavu veřejných prostranství a také k Pražské integrované dopravě,“ řekl náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek. „Právě v případě komunikací řeší Technická správa komunikací nejčastěji poškozené chodníky nebo dopravní značky, špatně viditelné vodorovné značení na silnici, výmoly nebo prořez přerostlé zeleně. To jsou věci, které je možné dát relativně rychle do pořádku, TSK jich takto vyřešila už několik stovek. Část podnětů se týká také velkých rekonstrukcí. Lidé upozorňují na celé ulice, které je třeba opravit. To jsou podněty, které dáváme do zásobníků oprav TSK nebo do dlouhodobějších plánů investic, ale není možné je vyřešit do měsíce nebo dvou.“

GRAF 1: Počty podnětů v jednotlivých kategoriích

Přibližně polovina podnětů přichází přes webovou stránku, druhá půlka prostřednictvím mobilní aplikace. Přes operační systém Android poslali lidé 64 % podnětů z aplikací, 36 % připadá na uživatele s operačním systémem iOS.

Nejvíce podnětů zaslali Pražané k poškozeným komunikacím

V kategorii komunikace pomyslně vítězí podněty k poškozeným komunikacím. Na poškozenou vozovku či chodník upozornilo 625 lidí. S velkým odstupem následují připomínky ohledně dopravního značení (195 podnětů) a vylepšení komunikací (137 podnětů).

GRAF 2: Komunikace

V této kategorii dorazil 25. září také podnět se symbolickým číslem 5555, který se týkal špatně viditelného přechodu na Škroupově náměstí na Žižkově. Ten měl být dnes v odpoledních hodinách opraven, ovšem kvůli nepřízni počasí se malování špatně viditelného přechodu pro chodce muselo odsunout.

V kategorii veřejné prostranství dominují stížnosti na nepořádek

Stížnost na nepořádek na veřejném prostranství zaslali Pražané celkem v 486 případech z celkových 1258 podnětů této kategorie. S výrazným odstupem následují připomínky ohledně vybavení veřejných prostranství a stavu mobiliáře (140) a vylepšení prostranství (139). Nejméně podnětů přišlo k tématu bezbariérovosti.

GRAF 3: Veřejná prostranství

Do kategorie veřejná doprava zaslali lidé rovnou tisícovku podnětů

Mezi nimi obrazně řečeno zvítězily podněty k zastávkám veřejné dopravy a ke stavu jejich okolí, veřejnost na ně upozornila 222krát. Celkem 140 námětů, stížností či pochval poslali uživatelé zmente.to na téma pravidelnosti provozu a 112krát reagovali na trasy linek veřejné dopravy. Rovných sto podnětů se pak týkalo jízdních řádů.

 GRAF 4: Veřejná doprava