Diskuze se zúčastnili také významní historici, architekti a členové organizací věnující se mapování klíčových momentů dvacátého století. Např. historik Petr Blažek prezentoval zahraniční zkušenost obdobných muzejních institucí nejen v Evropě a uvedl mj. polské Muzeum Varšavského povstání nebo Muzeum historie holokaustu v Izraeli. Architekti Josef Pleskot a Zdeněk Lukeš připomněli celospolečenský a celoevropský význam takovéto instituce s tím, že by měla být umístěna v odpovídajících prostorách.

Na závěr diskuze senátoři poděkovali současnému vedení Prahy za iniciování založení muzea, zdůraznili potřebu širšího zapojení státních institucí a přislíbili podporu k prosazování vzniku Muzea paměti XX. století.