Smogová situace byla vyhlášena 8. srpna u důvodu vysokých koncentrací troposférického (přízemního) ozonu.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.