Kategorie základních škol:

  1. místo Kateřina Malcová a Adéla Malinková, Základní škola Bítovská
  2. místo Ema Čechová, Základní umělecká škola Štefánikova
  3. místo Adéla Plachá, Základní umělecká škola Štefánikova

Kategorie středních škol:

  1. místo a absolutní vítězství Marie Zandálková, Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí
  2. místo Alžběta Hradecká, Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí
  3. místo Viktor Janoušek, Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí

Vítězný plakát v kategorii středních škol bude provázet celý ročník filmové soutěže Antifetfest 2017.

„Jsem velmi rád, že se mladí lidé ze základních a středních škol zabývají tématikou rizikového chování. Edukují tak sebe i své vrstevníky, a proto bych jim chtěl moc poděkovat,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko, který ceny a diplomy vítězům předával.

Antifetfest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež s tématikou rizikového chování. Pořadatelem soutěže je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi. Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.