Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel školy na pořízení šestiosého robota s příslušenstvím přispěl částkou 2,4 milionu. Kč. Jde o jeden ze způsobů, jak mezi žáky a studenty podpořit zájem o studium technických oborů a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu.

„Jestli nějak pomoci odbornému vzdělávání, tak průmyslovka v Betlémské ukázala tu nejlepší cestu. Nové vybavení učeben je unikátní nejen v pražském měřítku. Když jsem viděl ty tři učebny, záviděl jsem studentům, v jakých podmínkách se dnes mohou připravovat na budoucí praxi. Návštěvu této školy bych doporučil novinářům. Vzdělávání v hlavním městě není jen o tématu šikana,“ uvedl pražský zastupitel a předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Patrik Nacher.

Školicí set tvoří průmyslový šestiosý robot IRB120 s řídicím systémem IRC5 je charakterizován nejen malou zástavbovou plochou a nízkou hmotností, ale také nízkou spotřebou energie. Pracoviště o rozměrech 1,2 m x 1,2 m také umožňuje rozšíření o další prvky automatizace jako například dopravníkové pásy, magnetické či pneumatické prvky, kompresor, kamerový systém a další.

Od školního roku 2012/2013 zaznamenala Střední průmyslová škola strojnická v Betlémské značný rozmach. Zatímco v září 2012 se vzdělávalo ve škole 154 žáků, o rok později to bylo již 180 žáků a v letošním roce je škola na hodnotě 271, což znamená prakticky dvojnásobek oproti výchozímu stavu. Kromě nárůstu počtu žáků došlo také k rozšíření vzdělávací nabídky. K původnímu oboru Strojírenství přibyl druhý nosný obor Informační technologie a pro ideální přípravu ke vzdělávání na vysokých školách také Technické lyceum.