Bankovní rada ČNB na svém zasedání dne 6. 4. 2017 rozhodla o ukončení kurzového závazku z listopadu 2013, který se týkal použití devizového kurzu jako dalšího nástroje k uvolňování měnových podmínek, včetně využití intervencí na devizovém trhu s cílem udržení kurzu koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR (tzv. „tvrdý závazek“ ČNB). Bankovní rada ČNB situaci v české ekonomice vyhodnotila tak, že v současné době již není třeba dále využívat tohoto nástroje.

„Hlavní město Praha toto rozhodnutí vnímá zejména jako očekávaný krok vracející standardní režim měnové politice. I když se jedná o zásadní rozhodnutí rady ČNB, tak jeho přímé důsledky pro hlavní město Prahu jsou minimální.“uvádí Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky pro finance a rozpočet.

Hospodaření hlavního města Prahy je primárně realizováno na korunové bázi, tedy jak příjmy, tak i výdaje Prahy jsou v zásadě pouze korunového charakteru.  V této souvislosti je vývoj jakéhokoli měnového páru z pohledu naplňování hospodářské politiky irelevantní. 

V souladu s finanční politikou města jsou zároveň cizoměnové závazky ošetřovány proti riziku, tedy jsou transformovány na výše uvedenou zmíněnou CZK bázi. Jako příklad může posloužit EUR dluhopis hlavního města Prahy v objemu 200 mil. EUR ISIN XS0943724962 se splatností v roce 2023, který je zcela měnově zajištěn.