Řemeslo jako správná volba

Palackého náměstí v Praze hostí soutěžní klání 50 týmů v kategorii truhlář, strojní mechanik a elektrikář. Každá kategorie má určité úkoly, které soutěžící plní v zadaném čase. Vítěze vybírá odborná porota, která rozhodne o letošních titulech Machři roku a finančních odměnách v celkové výši 90 tisíc Kč.

Po celý den na náměstí probíhá doprovodný program - Jarmark řemesel, na kterém se představí ve stáncích více než 30 odborných škol z celé republiky. Návštěvníci si mohou řemesla sami vyzkoušet. Prezentují se klasická řemesla jako je truhlář, kuchař, kosmetička nebo zahradník, ale i ta méně obvyklá jako košíkář, štukatér, umělecký rytec, puškař či chovatel. Jako zajímavost je připraven jezdecký trenažer.

 Hnací motor českých podniků

15 let podporuje českou vědu, techniku a vzdělanost, a to jak udělováním nejvyšších vědeckých ocenění Česká hlava, tak soutěží pro nadané studenty České hlavičky. Soutěž pro učně – Machři roku – do svých projektů zařadila v roce 2008. „Domníváme se, že prosperita a rozvoj českého státu nestojí jen na špičkových vědeckých mozcích, ale i na šikovných řemeslnících, kteří pomáhají řadu vědeckých nápadů vůbec zrealizovat. Kde by byly všechny skvělé vynálezy, kdyby nebyly šikovné ruce, které je uvedly do praxe…“ říká Václav Marek, ředitel projektu.

Odborné školství se v současné době potýká s velkými problémy, a to nejen co se týká nedostatku zájmu ze strany mládeže, ale i celkovým renomé, které ve společnosti má. Projekt Machři roku se proto snaží žákům základních škol ukázat, jaké možnosti uplatnění v této oblasti mají, a pomoci jim při výběru střední školy. Učňové – soutěžící i návštěvníci – pak mohou díky participaci regionálních firem navázat kontakt s potencionálními zaměstnavateli.

Soutěž se koná každý rok v jiném regionálním městě a zaštiťuje ji vždy příslušný kraj. Tento a loňský ročník se však výjimečně v obou případech konal v Praze, a to nikoliv náhodou. Hlavní město totiž patří k místům s největším počtem absolventů učňovských oborů a rovněž ke krajům, kde je podpora odborného školství nejvýraznější. „Oblast odborného vzdělávání má v Praze vysokou prioritu. Usilujeme o zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v materiální i teoretické oblasti a o podněcování zájmu žáků základních škol o řemeslné a technické obory vzdělání. V neposlední řadě se úspěšně snažíme i o navracení lesku a prestiže této neprávem v minulosti opomíjené oblasti vzdělávání,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství Irena Ropková (ČSSD) s tím, že zejména v posledních letech se daří významně zvyšovat investice do odborně zaměřených škol a zapojovat i evropské fondy.

„Podívejme se třeba do sousedního Německa – tam se úspěšně daří propojovat odborné školství s praxí – se soukromými firmami. Tím je zaručeno, že toto vzdělávání plně odpovídá požadavkům praxe a absolventi si pak lépe najdou uplatnění,“ říká Václav Marek. „Jedná se o tzv. duální školství, které – jak doufáme – bude někdy v budoucnu zavedeno i u nás. Země uplatňující tento systém se s nezaměstnaností mladých lidí potýkají mnohem lépe. V Německu je vůbec nejnižší míra nezaměstnanosti absolventů – pouze 9 %. U nás a v řadě dalších evropských zemí je to i 3x tolik,“ vysvětluje.

Radní hlavního města Prahy Irena Ropková k této problematice dodává: „Od září roku 2016 ověřuje pražská Akademie řemesel modulovou výuku ve vybraných stavebních oborech. Nový systém přinese mimo jiné posílení praxe ve třetím ročníku a tak zjednoduší přechod žáků ze školy do profesního života. Obrovskou výhodou pro tyto absolventy bude jistota práce u konkrétní firmy minimálně pro dobu tří let. Hlavní město jakožto zřizovatel této školy tento projekt plně podporuje.“

Akce se koná za podpory hlavního města Prahy.

Dalšími partnery jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu, Asociace krajů České republiky, Středočeský, Ústecký, Moravskoslezský, Pardubický a Královéhradecký kraj.