Celková výše dotace poskytnutá hlavním městem Prahou činí 1 024 200 Kč, 31 189 korun platil Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) ze svého rozpočtu. Jedná se o lůžka typu Eleganza 1 s pasivními antidekubitními matracemi a příslušenstvím (infuzní stojan, hrazda napřimovací a plastová rukojeť). Tato lůžka jsou zaměřena především na bezpečnost a komfort jak pacientky, tak sestry či dalšího obsluhujícího personálu. 

Všechny poskytnuté prostředky jdou na vybavení, o které nemocnice samy požádaly. Mám tedy jistotu, že přispějí ke zlepšení péče o pacienty i k usnadnění práce lékařů, sester i dalších pracovníků. Těší mě, že hlavní město mohlo pomoci alespoň tímto způsobem,“uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko.

„ÚPMD si velice váží poskytnuté dotace, vzhledem k tomu, že předchozí vybavení bylo pořízeno na počátku 70. let a bylo jak morálně, tak i fyzicky velmi opotřebeno a již neodpovídalo současným moderním trendům při poskytování zdravotní péče o pacientky,“ doplnil ředitel ÚPMD Jaroslav Feyereisl.

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze je zdravotnickým zařízením s více než stoletou tradicí poskytující komplexní a vysoce specializovanou péčí o ženu, lidský plod a novorozence. Současně představuje největší porodnické pracoviště u nás, je akreditován jako perinatologické centrum se spádovou působností pro celou Českou republiku a je jediným spolupracujícím centrem WHO pro perinatální medicínu v ČR a střední Evropě.