Pro zmiňované rozšíření již existuje řada variant, které si hlavní město nechalo pro posouzení možností vypracovat. Jako nejrealističtější se jeví koncept, kdy Zoo Praha od současných vlastníků pivovar ve stávajícím stavu odkoupí a zrekonstruuje jej podle svých potřeb. Pro Prahu i zoo se jedná relativně jednoduchou variantu, která sice bude znamenat větší ekonomickou zátěž, avšak nový vlastník bude mít přímý vliv na způsob a provedení rekonstrukce objektu.

Pražská zoo plánuje v možném rozšíření o objekt, těsně přiléhající k jihovýchodní části, vybudovat a zprovoznit jižní vstupní halu s prodejnou suvenýrů, přednáškový a výstavní sál, restauraci a kavárnu, popř. konferenční hotel. Podoba transformace objektu však bude probíhat citlivě vzhledem k tomu, že Trojský pivovar z roku 1697, ačkoliv není kulturní památkou, se nachází v pražské památkové rezervaci.

Plánované rozšíření by mělo výrazně přispět k již velkému významu pražské zoo celosvětovém měřítku.

„Jsem velmi pozitivně nakloněna k realizaci rozšíření Zoologické zahrady hlavního města Prahy o objekt Trojského pivovaru. Pro Prahu i zoo může být tato akvizice zajímavou investicí, která sebou přinese mnoho multiplikačních efektů, jak z hlediska turistické atraktivity, tak z pohledu následného zhodnocení jinak chátrajícího majetku stojícího v těsné blízkosti Trojského zámku,“ konstatovala náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Praha si nyní musí nechat vypracovat posouzení za jakých podmínek, tedy za jakou cenu, by k odkupu mohla přistoupit a zahájit s tím související jednání.

„Praha je připravena realizovat všechny potřebné kroky vedoucí k oboustranně výhodné dohodě, která povede k rozšíření majetku hlavního města Prahy o Trojský pivovar a jeho následné připojení k areálu pražské zoo. Její rozšiřování si vzhledem ke světovému významu zaslouží pozornost,“dodal radní Karel Grabein Procházka.