„Současný územní plán je nepřehledný a nabízí prostor pro korupci, proto jsme se rozhodli jeho přípravy zastavit a připravit jednodušší a stabilnější Metropolitní územní plán.  Cílem je snížit počet projednávaných změn územního plánu. Nový plán proto nastaví jen maximální zátěž území a nebude se do podrobností zabývat územími, která jsou stabilizovaná. Podrobně rozpracuje jen problematická nebo nedořešená místa,“ vysvětlil první náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09) a upozornil, že schválené změny v současném územním plánu budou nadále platné. 

„Obce České republiky jsou povinny schválit nové územní plány do konce roku 2015, proto se musí s pořizováním nově koncipovaného Metropolitního územního plánu začít neprodleně,“ uvedl Hudeček.

Současný územní plán platný do roku 2015 vychází z direktivního způsobu plánování minulého století. Jen za minulé volební období bylo navrženo 3 000 změn územního plánu, což otevíralo prostor pro korupční jednání a nepřineslo kýžené změny.

„Koncepčním pracovištěm pro zpracování, správu a aktualizaci MP i dílčích územních plánů bude nové pracoviště Útvaru rozvoje města, postupně transformovaného do Kanceláře rozvoje města,“konstatoval Hudeček.

Novým MP získá město aktivní roli při správě vlastního území, ochraně veřejného zájmu a udržování spravedlivých vztahů vlastníků a investorů. Podle Hudečka přispěje změna plánování k vytváření veřejného prostoru obyvatelného města, sdíleného obyvateli, návštěvníky, stejně jako vlastníky nemovitostí. Dokumenty by měly být čitelné, stabilní a srozumitelné, a tím by byly efektivnější a předvídatelné procesy plánování města. „Měly by například přesvědčit o nutnosti územního plánování jako nástroje na ochranu veřejného zájmu i respektování práv každého jedince,“ míní náměstek Hudeček.

Od 1. května 2012 do nejpozději 31. prosince 2015 má platit současný územní plán hlavního města a podle něj bude také probíhat územní rozhodování. „Je žádoucí provést revizi všech probíhajících změn územního plánu a rozhodnout o nich. Současně je nutné na příštích tři a půl roku dohodnout a stanovit způsob, rozsah a podmínky možných změn,“ řekl Hudeček.